16 คุณลักษณะของนักคิดเชิงวิพากษ์

16 คุณลักษณะของนักคิดเชิงวิพากษ์

สัญชาตญาณนั้นเชื่อถือได้หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อมูลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, เฮนรี ฟอร์ด, มารี คูรี, ซิกมุนด์ ฟรอยด์…เหล่านี้เป็นเพียงนักคิดเชิงวิพากษ์เพียงไม่กี่คนที่หล่อหลอมชีวิตสมัยใหม่ของเรา นักคิดเชิงวิพากษ์คิดอย่างชัดเจนและมีเหตุผล และสร้างการเชื่อมโยงเชิงตรรกะระหว่างความคิด — สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจและทำความ

เข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่การคิดเชิงวิพากษ์เป็นมากกว่า

การสะสมข้อเท็จจริงและความรู้ เป็นวิธีการเข้าถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณในปัจจุบันเพื่อให้คุณได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด นักคิดเชิงวิพากษ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง และพวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ พวกเขาสร้าง ผู้นำที่ดีที่สุดเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงระนาบใหม่ของการพัฒนาตนเองและการทำให้เป็นจริงได้

หากคุณหวังที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดและสร้างชื่อเสียงให้โลก จงปลูกฝังคุณลักษณะ 16 ประการต่อไปนี้ของนักคิดเชิงวิพากษ์

1. การสังเกต

การสังเกตเป็นหนึ่งในทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่เราเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งเป็นความสามารถของเราในการรับรู้และเข้าใจโลกรอบตัวเรา การสังเกตอย่างรอบคอบรวมถึงความสามารถของเราในการบันทึกรายละเอียดและการรวบรวมข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสของเรา การสังเกตของเราจะนำไปสู่การหยั่งรู้และเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งในที่สุด

ที่เกี่ยวข้อง: 4 การเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินที่สามารถเพิ่มการคิดเชิงวิพากษ์ของคุณได้

2. ความอยากรู้อยากเห็น

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นลักษณะสำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จหลายคน ความอยากรู้อยากเห็นโดยเนื้อแท้และความสนใจในโลกและคนรอบข้างเป็นจุดเด่นของผู้นำที่เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ แทนที่จะมองทุกอย่างตามมูลค่า คนขี้สงสัยจะสงสัยว่าทำไมบางอย่างถึงเป็นอย่างนั้น

เมื่อเราโตขึ้น มันง่ายกว่าที่จะละทิ้งสิ่งที่อาจดูเหมือนความอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆ ความอยากรู้อยากเห็นบังคับให้คุณเปิดใจและผลักดันให้คุณได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ความเที่ยงธรรม

นักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดีสามารถอยู่อย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อดูข้อมูลหรือสถานการณ์ พวกเขามุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงและการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของข้อมูลที่อยู่ในมือ นักคิดที่เป็นเป้าหมายพยายามรักษาอารมณ์ของตน (และของผู้อื่น) ไม่ให้กระทบต่อการตัดสินของตน

อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะยังคงมีจุดมุ่งหมายอย่างสมบูรณ์ 

เพราะเราทุกคนถูกกำหนดขึ้นจากมุมมอง ประสบการณ์ชีวิต และมุมมองของเรา การตระหนักถึงอคติของเราเป็นขั้นตอนแรกในการตั้งเป้าหมายและมองปัญหาอย่างไม่มีอคติ เมื่อคุณสามารถดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ได้แล้ว คุณก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง: ใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายนี้เพื่อกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ให้เป็นเกียร์สูง

4. วิปัสสนา

นี่คือศิลปะของการตระหนักถึงความคิดของคุณ หรือพูดอีกอย่างก็คือ การคิดว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นักคิดเชิงวิพากษ์จำเป็นต้องมีการไตร่ตรองเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงระดับความตื่นตัวและความเอาใจใส่ของตนเอง ตลอดจนอคติของพวกเขา นี่คือความสามารถของคุณในการตรวจสอบความคิด ความรู้สึก และความรู้สึกภายในของคุณ การใคร่ครวญมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการไตร่ตรองตนเอง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของคุณอย่างถ่องแท้

5. การคิดวิเคราะห์

นักคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีที่สุดคือนักคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเช่นกัน และในทางกลับกัน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสัญญา รายงาน รูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูลหมายถึงการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ และประเมินว่าส่วนต่างๆ ทำงานร่วมกันและแยกกันได้ดีเพียงใด การวิเคราะห์อาศัยการสังเกต ในการรวบรวมและประเมินหลักฐานเพื่อให้คุณได้ข้อสรุปที่มีความหมาย การคิดวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยความเป็นกลาง

6. การระบุอคติ

นักคิดเชิงวิพากษ์ท้าทายตนเองในการระบุหลักฐานที่สร้างความเชื่อของตนและประเมินว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอคติของตนเองและตั้งคำถามเกี่ยวกับความคิดอุปาทานของคุณ

นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตระหนักว่าอคติเข้ามาแทรกแซงความคิดของคุณอย่างไร และตระหนักเมื่อข้อมูลอาจบิดเบือน เมื่อดูข้อมูล ให้ถามตัวเองว่าใครได้รับประโยชน์จากข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลนี้มีวาระการประชุมหรือไม่? แหล่งที่มามองข้ามหรือไม่ให้ข้อมูลที่ไม่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์หรือความเชื่อของตน

Credit : ufabet